Goederenvervoer per spoor groeit

Het goederentransport per spoor tussen Nederland en Duitsland in de eerste negen maanden van dit jaar met een miljoen ton gestegen tot 6,5 miljoen ton. Dit heeft directeur J. Bartels van de Deutsche Bahn op een bijeenkomst in Rotterdam meegedeeld. Het vervoer van zware ladingen steeg dit jaar tot eind september met ruim 23 procent en het zgn gecombineerd vervoer met 32,5 procent in vergelijking tot de eerste negen maanden van 1997, aldus Bartels.

De DB-directeur zei dat Deutsche Bahn het weer oplaaien van de discussie over de aanleg van de Betuwelijn betreurt. “De groeicijfers voor het goederenvervoer per spoor illustreren dat er bij het vervoer per trein veel in beweging is', aldus Bartels die wees op de fusie waarschijnlijk volgend voorjaar, tussen BD Cargo en NS Cargo. Hij zei dat Nederland erop kan rekenen dat de Duitse spoorwegen gereed zullen zijn om het transport via de Betuwelijn te kunnen verwerken.

Aan vergroting van de capaciteit van het spoor in het grensgebied nabij Emmerich en naar het Ruhrgebied wordt gewerkt en vanaf Keulen komt rond 2001 een nieuwe lijn spoorlijn langs de Rijn naar Frankfurt, aldus Bartels. (Redactie Economie)