Dijenkletser

De containeroverslag in de haven van Rotterdam groeit als kool, maar de congestie die dit veroorzaakt, vervult de betrokken partijen met grote zorg. Wat is in een dergelijke situatie logischer dat het truckvervoer NS Cargo en de binnenvaart de handen ineen slaan? Maar afgelopen week trok de Internationale Binnenvaart Unie (IBU) in Brussel aan de bel om te protesteren tegen de fusie tussen NS Cargo en de goederenpoot van Deutsche Bahn. NS Cargo zou als monopolist de vrije concurrentie in de weg staan.

De hilariteit die de actie van de binnenvaart bij NS Cargo veroorzaakte was niet gering. Zeker het tijdstip waarmee de binnenvaart met zijn klacht naar buiten kwam was een dijenkletser. De afgelopen weken had Nederland weer zware wateroverlast en dreigde zelfs even een vaarverbod voor de Rijn, de slagader voor het goederentransport over water. Commercieel directeur Van Asch van Wijck van NS Cargo legt daarom met nauwelijks verholen binnenpret uit dat de binnenvaart een flink percentage van zijn klanten kwijt zou zijn geweest wanneer hij deze week naar ze toe was gestapt met de mededeling dat hij ze bij deze watersnood wel uit de brand zou willen helpen - mits ze meteen een tweejarig contract bij NS Cargo zouden tekenen.

    • Marc Serné