Congres: haast met actie tegen Clinton; Eenentachtig vragen voor president

Twee dagen na de tussentijdse verkiezingen heeft het Amerikaanse Congres vaart gezet achter het impeachment-onderzoek tegen president Clinton. Henry Hyde, de voorzitter van de commissie van Justitie van het Huis van Afgevaardigden, heeft Clinton gisteren een lijst met 81 vragen over de affaire-Lewinsky voorgelegd. De president moet de vragen onder ede beantwoorden.

Het Witte Huis heeft laten weten dat Clintons advocaten de brief van Hyde nog bestuderen. Een van de vragen luidt of Clinton onder ede “valse en misleidende' verklaringen heeft afgelegd. Hyde wil met behulp van Clintons antwoorden zo snel mogelijk vaststellen over welke feiten in de affaire wel en over welke geen meningsverschil bestaat. Hyde zegt ernaar te streven het impeachment-onderzoek nog voor kerst af te ronden.

In het Congres groeit na de verkiezingen van dinsdag, die voor de Republikeinen op een teleurstelling uitliepen, de roep om een snelle afhandeling van het impeachment-onderzoek. Opnieuw wordt gesproken over een mogelijkheid die oud-president Gerald Ford eerder dit najaar opperde om de president niet aan impeachment te onderwerpen, maar een openbare berisping te geven in de zaal van het Huis van Afgevaardigden. Maar Hyde zei gisteren dat de grondwet het Huis daartoe niet de mogelijkheid biedt. Als het Huis besluit tot impeachment kan de Senaat eventueel kiezen voor een berisping, aldus Hyde.

Hyde maakte bekend dat onafhankelijk aanklager Kenneth Starr als getuige - mogelijk als enige getuige - gehoord zal worden in het impeachment-onderzoek. Het verhoor zal plaatshebben op 19 november. Volgens Hyde ziet Starr ernaar uit om te getuigen. Mogelijk zal hij ook gevraagd worden naar andere kwesties dan de affaire-Lewinsky zoals het Whitewater-schandaal of aantijgingen dat de president een voormalige vrijwilliger in het Witte Huis, Kathleen Wiley, seksueel zou hebben lastig gevallen. Aanstaande maandag zal de commissie voor Justitie een hoorzitting houden over de historische betekenis van impeachment.

“Geeft u toe of ontkent u dat u onder ede een valse en misleidende getuigenis heeft afgelegd in uw verhoor in de zaak Jones versus Clinton toen u (een of twee keer) de vraag beantwoordde: Heeft Monica Lewinsky u ooit cadeaus gegeven?', luidt een van de vragen die Hyde aan de president voorlegde.

Ook vraagt Hyde aan de president of diens eerdere verklaring klopt dat hij “nooit iemand gevraagd heeft te liegen niet een keer, nooit'. Een andere vraag luidt of Clinton op 26 januari “een valse en misleidende verklaring' aflegde toen hij het Amerikaanse volk verzekerde: “Ik heb geen seksuele relaties gehad met die vrouw Monica Lewinsky.'

Als om de ernst van mogelijke leugens onder ede te onderstrepen luidt de eerste vraag of het juist of onjuist is dat Clinton de hoogste functionaris is die verantwoordelijkheid draagt voor de rechtshandhaving in de Verenigde Staten. Geen van de vragen gaat in op seksuele details.

Hyde zei gisteren dat zijn commissie zich niet laat beinvloeden door de verrassend goede resultaten van de Democraten bij de verkiezingen. “Het zou makkelijk zijn als we onze blik van deze problemen konden afwenden, als we ze konden laten verdwijnen. Maar het is onze plicht vooruit te kijken. We zullen de waarheid volgen, waarheen ze ons ook leidt', aldus Hyde gisteren.

    • Juurd Eijsvoogel