Besluit over uitbreiding Den Haag opgeschort

Het besluit van de provincie Zuid-Holland over de uitbreiding van het grondgebied van Den Haag met delen van de randgemeenten is voorlopig opgeschort. Volgens het gerechtshof in Amsterdam mag geen besluit worden genomen zolang de ondernemingsraden van de randgemeenten niet om advies door de provincie is gevraagd.

Provinciale staten zouden vandaag het voorstel van gedeputeerde staten behandelen dat erin voorziet dat de bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen alsmede kleine stukken van Voorburg, Rijswijk en Nootdorp bij Den Haag worden gevoegd. Dat zou de stad, die kampt met ruimtenood op termijn een bedrag van dertig miljoen gulden per jaar moeten opleveren.

De ondernemersraden van de Leidschendam, Rijswijk en Nootdorp hebben echter bij de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam met succes een juridische procedure aangespannen waarin ze om uitstel vroegen. De raden waren naar het hof gestapt omdat de provincie had verzuimd advies bij hen in te winnen over de personele en organisatorische consequenties van het herindelingsplan. Volgens het hof is de provincie dat volgens de Wet op de ondernemingsraden verplicht.

Commissaris van de koningin J.M. Leemhuis-Stout kondigde vanmorgen na een spoedberaad met tegenzin aan gehoor te geven aan de uitspraak. “Hier is iets gebeurd waarbij het openbaar wordt gehinderd. We zullen zo snel mogelijk in cassatie gaan tegen de uitspraak', aldus Leemhuis. Gedeputeerde H.B. van der Goot (Bestuurlijke Zaken) vindt dat de rechter zich met de uitspraak “wat veel op de stoel van bestuurder plaatst'. “Wij zijn van mening dat de wet niet op provinciale besluiten van toepassing is, daarom hebben we geen advies gevraagd', zei Van der Goot vanmorgen.

Gedeputeerde staten gaat er vooralsnog vanuit dat de besluitvorming nog dit jaar kan plaatsvinden zodat de herindeling vanaf 1 januari kan doorgaan. De provincie zal de ondernemingsraden zo snel mogelijk alsnog om advies vragen.

De gezamenlijke randgemeenten zijn zeer ingenomen met de uitspraak van het hof.

“Als ik een advies mag geven dan zou ik tegen de provincie zeggen: 'Doe nou rustig aan en probeer niet zo hijgerig te doen'. We moeten de tijd nemen', zei H.J. Schartman, burgemeester van Nootdorp. De Haagse burgemeester W. Deetman is zeer ontstemd over de gang van zaken. “Ik val van de ene verbazing in de andere.'