ZUIDEN

De provincies Brabant en Limburg zijn teleurgesteld omdat het kabinet niet bereid is een aantal infrastructurele knelpunten versneld aan te pakken. Ze doelen met name op de A50 (Eindhoven-Nijmegen) en de verlenging van de A73 (Venlo-Maasbracht). Bij de grote zuidelijke steden loopt het autoverkeer steeds vaker vast.

Wegen bij Eindhoven

de verkeersdrukte rondom Eindhoven is groot, vooral door de drie zogenoemde achterlandverbindingen die langs de stad lopen: Schiphol-Maastricht (A2), de Rotterdamse Haven-Roergebied (A58, A2 en A67) en Antwerpen-Roergebied (E34). Op de A2, tussen Batadorp (Best) en Leenderheide, staan zo vaak files dat Rijkswaterstaat bestudeert of de weg kan worden verbreed tot tweemaal vier rijstroken. Minister Netelenbos moet daarna beslissen of ze met eventuele uitbreiding akkoord kan gaan.

In Eindhoven, maar ook elders in Brabant, zijn bestuurders en ondernemers boos omdat de aanleg van de A50, van Eindhoven naar Nijmegen, tot 2006 wordt uitgesteld. De minister komt een bestaande overeenkomst niet na, meent Eindhoven.

Wie de ANWB-verkeersinformatie regelmatig beluistert, kent de naam De Hogt. Het knooppunt (de A2 en de A67 komen er samen) is van zijn oude rare draai verlost, maar de auto's staan er opnieuw in de rij. De gemeente Eindhoven pleit voor een verbreding van beide wegen. Vanaf de Poot van Metz (ten westen van Eindhoven) en het Belgische Hasselt moet een snelweg (A69) komen.

Nu ligt daar een tweestrooksweg, die dwars door Aalst-Waalre en Valkenswaard loopt en daar veel overlast geeft. De gemeente Eindhoven vreest dat de A69 niet de hoogste prioriteit heeft in Den Haag. De gemeente denkt dat de verbetering van de rondwegen ertoe leidt dat in de toekomst minder plaatselijk verkeer voor een route dwars door de stad kiest. De stad Eindhoven, met de oude ring in de bebouwde kom, vormt nu een sluiproute wanneer er files op de snelwegen staan.

Wegen bij Tilburg

Ten zuidoosten van Tilburg ligt het knooppunt De Baars, waar de snelwegen A58 (Breda-Eindhoven) en A65 (Tilburg-Den Bosch) langs lopen.

Het knooppunt is incompleet want verkeer vanuit Eindhoven naar Den Bosch (en terug) is via De Baars niet mogelijk. Daar komt volgend jaar verandering in. De gemeente Tilburg heeft het plan de A65 (richting Den Bosch) via een rondweg te verbinden met de snelweg Tilburg-Waalwijk. De noordoost-tangent is nu voor de helft klaar. Met de aanleg van de andere helft is op 1 juli van dit jaar begonnen. Aan de westkant van Tilburg in de richting van de A58 bij Gilze en Rijen, wordt de noordwesttangent aangelegd. Als beide tangents gereed zijn, moet dat leiden tot een aanzienlijke vermindering van het verkeer in de stad.

Wegen in Limburg

In augustus 1996 werd het noordtrace van de A73 (Venray-Venlo) officieel in gebruik gesteld. Daarmee was de eerste fase van de zogenoemde 'ruggengraat van Limburg' voltooid. Het kabinet is voorlopig niet van plan het zuidelijk deel (Venlo-Maasbracht) versneld (1999) aan te pakken, tot woede van Limburg. Commissaris van de koningin Van Voorst tot Voorst zei gisteren nog dat het trace er in 2004 moet liggen omdat het kabinet dat eerder heeft beloofd.

De gemeente Venlo ijvert al jaren voor de aanleg van de A74, die de A67 met de Duitse A61 verbindt. Het verkeer tussen beide snelwegen gaat nu over de vier kilometer lange Klagenfurtlaan, dwars door het centrum van de stad. Als het kabinet de aanleg van de A74 blijft uitstellen, wil de gemeente Venlo de Klagenfurtlaan voor het vrachtverkeer afsluiten. Er rijden per etmaal vijfduizend vrachtwagens over de weg.

    • Guido de Vries