Ziekenfondsraad krijgt andere rol

Voor medisch-specialisten, ziekenhuizen, huisartsen, verzekeraars en patientenclubs is er niet langer plaats in de Ziekenfondsraad. Wel mogen ze de raad, die voortaan alleen nog bestaat uit Kroonleden adviseren over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van maatregelen in de zorgsector. De partijen hebben laten weten dat niet te doen. De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een ander bestuursmodel voor de Ziekenfondsraad en drie andere uitvoeringsorganen in de zorgsector.