Winst van Shell sterk onder druk; Effect Azie en olieprijs

Dalende olieprijzen, lage raffinagemarges en de recessie in Azie hebben de winst van olieconcern Koninklijke/Shell fors onder druk gezet. De nettowinst daalde in het derde kwartaal met ruim 57 procent tot 896 miljoen dollar.

In dezelfde periode vorig jaar was de winst nog 2.063 miljoen dollar. De winst over de eerste negen maanden van dit jaar komt 33 procent lager uit op 4,089 miljard dollar.

Shell bevestigde met deze forse winstdaling de in september door topman Moody-Stuart gedane winstwaarschuwing waarbij het concern voor de tweede helft van dit jaar als gevolg van lage olieprijzen en de crisis in Azie aanmerkelijk slechtere resultaten voorspelde.

Het concern kondigde toen ook een nieuwe ronde reorganisaties af, waaronder sluiting van de nationale hoofdkantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Het aandeel Koninklijke Olie daalde vanochtend in Amsterdam met ruim drie gulden.

De raad van bestuur zegt dat het tegenvallende resultaat en de mogelijkheid van een periode van relatief lage olieprijzen en geringe economische groei de noodzaak van herstructurering van de groep des te groter maken. Die reorganisatie is erop gericht alle activiteiten qua kosten concurrerend te maken en omvat het afstoten of herschikken van minder goed presterende onderdelen.

De winst van Shell (exclusief voorraadverliezen en bijzondere baten) bedroeg over de eerste negen 4.3 miljard dollar, een daling van 31 procent. In het derde kwartaal was de daling 56 procent op 841 miljoen dollar.

Shell maakte vanochtend bekend dat de omzet in het derde kwartaal met 21 procent terugliep tot 33,1 miljard dollar. De omzet over de eerste drie kwartalen was 103,7 miljard dollar, een daling van 19 procent.

De belangrijkste oorzaken van de winstval zijn volgens het concern de daling van de prijzen van ruwe olie met 33 procent en de invloed van recessie in het Aziatisch-Pacifisch gebied op het wereldwijde resultaat bij de divisie Chemie en het regionale resultaat van Olieproducten.

De gasafzet was zo'n 4 procent lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het onderdeel Chemie had zwaar te lijden van de Azie-crisis. De volumes stegen met 4 procent en de vaste kosten daalden met 7 procent, maar dat positieve effect “viel volledig in het niet' bij de wereldwijde gevolgen van de recessie in het Aziatisch-Pacifisch gebied'.

Voor chemie wijzen de vooruitzichten voor het vierde kwartaal op een verdere verslechtering, zegt Shell.

De marges bij de raffinaderijen stonden zwaar onder druk. Gemiddeld bedroeg die marge in Rotterdam in het derde kwartaal 1,90 dollar per vat vergeleken met 2,30 een jaar geleden. In Singapore was de situatie nog slechter, daar bedroeg de marge vijftig dollarcent tegen 1,45 dollar vorig jaar. Ook in de VS waren de marges gedrukt. Het herstel van de marges in de VS en Europa zal volgens Shell afhangen van de vraag of de winter streng genoeg wordt om tot vermindering van de voorraden geraffineerde producten te leiden.