VERDELING GELD

De Randstad krijgt veel meer overheidsgeld dan de regio voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Zo krijgen de vier stadsregio's Amsterdam Rotterdam, Haaglanden en Utrecht 88 procent van alle beschikbare rijksgelden voor lokale infrastructuur. Het leeuwendeel hiervan is bestemd voor de Beneluxmetro in Rotterdam en de Noord-zuidlijn in Amsterdam. Deze lijn is met een totale rijksbijdrage van 1,9 miljard gulden ook het duurste nu gaande infrastructuurproject. Met uitzondering van de Betuwelijn en de HSL, die volledig bedoeld zijn ter ondersteuning van de regionale economie in de Rijnmond en Amsterdam.

De grootste projecten buiten de Randstad zijn de spoorverbreding tussen Eindhoven en Liempde (837 miljoen) en de aanleg van de rijksweg A50 tussen Eindhoven en Oss. Zeeland valt geheel buiten de boot. De verdieping van de Westerschelde aldaar wordt uitgevoerd ten behoeve van de haven van Antwerpen. Ook Limburg is karig bedeeld. Alleen een openbaarvervoerproject in Heerlen krijgt geld van het Rijk (31 miljoen). De aanleg van de A73 tussen Roermond en Venlo is uitgesteld.

Een groot deel van de investeringsgelden voor de regio komt ten goede aan het watertransport. Belangrijke projecten zijn de Maasroute (150 miljoen), modernisering van de Waal (179 miljoen) en het kanaal Lemmer-Delfzijl (147 miljoen) in combinatie met de verdieping van de vaargeul in het IJsselmeer tussen Amsterdam en Lemmer (55 miljoen).