Uitlatingen van Korthals over Etienne U. gelaakt

Minister Korthals (Justitie) heeft door publieke opmerkingen over de schorsing van de voorlopige hechtenis van Etienne U. een impliciet oordeel gegeven over de beslissing van het gerechtshof in Amsterdam. De minister heeft hierdoor standpunten ingenomen die zich niet laten verenigen met de scheiding der machten in ons staatsbestel.

Dit schrijft de advocaat van Etienne U., mr. C. F. Korvinus, in een brief aan Korthals. De advocaat reageert op uitlatingen van de minister in het NOS-journaal van 27 oktober en in het programma Buitenhof van 1 november.

Korthals zei hierin onder andere dat hij de beslissing van het hof om de voorlopige hechtenis van U. te schorsen “bedroevend' en “betreurenswaardig' vindt.

Het hof stelde U. op vrije voeten omdat zijn eventuele straf waarschijnlijk korter zou zijn dan de duur van de voorlopige hechtenis. Volgens Korvinus is het hof hierbij “niet over een nacht ijs gegaan'. Eerdere verzoeken van de verdediging van U. werden door het hof afgewezen. U. heeft twee jaar in voorarrest gezeten.

De minister zou, zo schrijft de advocaat in zijn brief, “bij uitstek moeten waken voor een eerlijke berechting' en “zich niet klakkeloos moeten scharen achter door opsporingsdiensten en media geuite verdachtmakingen'.

Het ministerie van Justitie wil nog niet reageren op de inhoud van de brief. “De minister heeft inderdaad gezegd dat hij bedroefd was, maar aan de andere kant heeft hij duidelijk aangegeven dat de zaak nog onder de rechter is. Wij zullen de heer Korvinus een brief terugschrijven', aldus de woordvoerder.