'Strafzaken worden niet geseponeerd'; Korthals verzekert Kamer:

Minister Korthals (Justitie) ontkent dat er tienduizend zaken dreigen te worden geseponeerd wegens capaciteitsproblemen bij de rechtbanken. Hij zei dit vanochtend tijdens de behandeling van de begroting van Justitie.

Het openbaar ministerie zei vorige week te vrezen ongeveer tienduizend strafzaken te moeten seponeren, omdat de zaken wegens capaciteitstekorten bij de rechterlijke macht niet tijdig kunnen worden aangebracht. Korthals bestreed dit vanochtend. “Die aantallen kloppen gelukkig niet. Er is zeker geen sprake van duizenden zaken en ook niet van verjaring.' De Tweede Kamer had haar zorg uitgesproken over het dreigende sepot. De achterstand bedraagt volgens Korthals 720 zaken, die door een meervoudige strafkamer moeten worden behandeld.

Van het totaal aantal strafzaken, rijp voor de zitting, kan volgens de bewindsman circa 20 procent na achttien tot vierentwintig maanden op zitting komen. De termijn waarbinnen volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de zaak moet worden behandeld, “is dus nog niet overschreden', aldus Korthals. Wel erkende hij dat het risico op overschrijding van de termijn bestaat.

Korthals wil daarom zo snel mogelijk de zeventig vacatures bij de rechtbanken opvullen door meer rechters-plaatsvervangers in te schakelen, rechters uit andere colleges elders in te zetten en gepensioneerde rechters opnieuw aan het werk te krijgen. Dit laatste voorstel stuitte de afgelopen dagen op kritiek; veel gepensioneerde rechters zouden al worden ingezet, anderen zouden niet meer willen. Korthals zei vanochtend dat “tien a vijftien gepensioneerde rechters voldoende lijken om de ergste achterstanden weg te werken'.

De Kamer reageerde verbaasd op Korthals' uitlatingen. Het Tweede-Kamerlid Kalsbeek (PvdA) zei niet te begrijpen hoe de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking kon beweren dat er zaken geseponeerd moesten worden. “Ik vind dat heel raar.' Korthals gaf toe dat Vrakking geen overleg met hem had gevoerd.

Via het college van procureurs-generaal had hij wel vernomen dat het parket in Haarlem dezelfde dag nog wilde overgaan tot sepot van circa tweehonderd strafzaken. Korthals greep toen op het laatste moment in. Kalsbeek vroeg zich vanochtend af waarom het het college van pg's de minister niet eerder heeft gewaarschuwd.