Stellingen

In Nederland zou het fenomeen El Nino worden aangekondigd met 'hier en daar een bui'.

M. BELTMAN,Universiteit Twente

Meningen blokkeren, ideeen inspireren.

J. SWAAK,Universiteit Twente

Een goede band met een slechte drummer bestaat niet.

J.H.H.J. PRICKAERTS,Universiteit Maastricht

Gunstige bijwerking van Viagra: het spaart neushoorns.

E.J. HOMAN, Rijksuniversiteit Groningen

Het millennium-probleem is het fin-de-siecle syndroom van de 20e eeuw.

R. VAN LANGEVELDE, TU Eindhoven

De illusie van kennis is schadelijker dan onwetendheid.

A.C.M. STOFFELEN Universiteit Utrecht

Na de invoering van de euro blijven we nog jaren de prijzen met twee dertig vermenigvuldigen om te ervaren wat het nu werkelijk kost.

A.P. VAN 'T VEER, TU Delft

De vraag of reizen in de tijd mogelijk is wordt in de praktijk beantwoord door het moderne Engeland te bezoeken.

A. NELIS, Universiteit Twente

Het feit dat een staande ovatie na een (toneel)voorstelling een gewoonte lijkt te worden, doet afbreuk aan de mogelijkheid om je waardering te uiten voor de spelers.

S. KRIJNEN,TU Eindhoven

De elektronische snelweg zou een aparte rijstrook voor zakelijk verkeer moeten krijgen.

V.M.E. SCHENKEVELD,TU Delft