Siemens snijdt diep in organisatie

Het Duitse elektro- en elektronicaconcern Siemens heeft een ingrijpende reorganisatie aangekondigd. Siemens zal een groot aantal bedrijfsonderdelen afstoten. Daartoe behoort ook de momenteel zwaar verliesgevende chipsproductie. Die wordt evenals enkele andere onderdelen verzelfstandigd en zal later naar de beurs worden gebracht.

Siemens-topman Heinrich von Pierer maakte gisteren bekend dat het concern door verkoop, samenwerking en beursgang afscheid wil nemen van 50 van de in totaal 200 bedrijfsonderdelen. De af te stoten onderdelen hebben bij elkaar een omzet van 17 miljard mark en er werken 60.000 mensen. Ook in de energiedivisie, de transportactiviteiten en bij mobiele telefonie grijpt Siemens in. Aan het eind van het september afgesloten boekjaar telde Siemens 416.000 personeelsleden.

De maatregelen betreffen de aanscherping van het tienpuntenprogramma dat bestuursvoorzitter Von Pierer afgelopen zomer naar buiten bracht. Voor de ingreep heeft het concern 4 miljard mark opzij gezet. Daarboven heeft Siemens nog eens 900 miljoen aan onvoorziene risico's gereserveerd. Die moeten onder meer de gevolgen van de Azie-crisis opvangen.

Siemens leed in het per eind september afgesloten boekjaar in de chipsdivisie een verlies van 1,2 miljard mark tegenover een winst in het voorafgaande boekjaar van 109 miljoen mark. Het bedrijfsonderdeel behaalde het afgelopen boekjaar met ongeveer 47.000 medewerkers een omzet van circa 11 miljard mark.

Von Pierer benadrukte gisteren dat het volledige afscheid uit de chipsproductie vooral het gevolg is van de grote investeringsbehoefte in de chipsfabricage die het concern in de toekomst niet meer alleen wil dragen. De sector halfgeleiders vertoont volgens Von Pierer een grote maar onregelmatige groei.

En die groei gaat gepaard met omvangrijke schommelingen in het resultaat die de winst van de hele groep sterk beinvloeden. Een afsplitsing van de chipsdivisie en een beursgang stelt het concern volgens Von Pierer beter in staat zich te richten op zijn kernactiviteiten en deze financieel sterker te maken.

De maatregelen moeten uiteindelijk de waarde van het concern opvoeren.

Siemens' chipsdivisie kwam vooral in de problemen door een forse prijserosie voor geheugenchips. Ruim een maand geleden besloot Siemens de pas twee jaar draaiende chipsfabriek in het Britse Tyneside met 1100 personeelsleden van de hand te doen. Siemens levert vooral 16 megabit geheugenchips en in die sector heeft het te maken met forse concurrentie uit Azie.

Het Duitse concern heeft het nadeel dat het nog nauwelijks chips voor speciale toepassingen maakt. Von Pierer wilde aanvankelijk versneld overschakelen naar 64 megabyte chips maar het concern laat de investeringen en de grote risico's daarvan nu liever aan anderen over. Siemens wil ook de bedrijfsonderdelen passieve componenten en elektronenbuizen, waar Siemens samenwerkt met het Japanse Matsushita verzelfstandigen en mogelijk naar de beurs brengen. Voor de afdeling elektromechnanische componenten wordt een partner gezocht.

Siemens sloot het boekjaar 1997/'98 af met een winst voor belastingen van 2,66 miljard mark. Dat kwam neer op een groei van 2 procent. Na aftrek van de herstructureringskosten komt het resultaat echter op 920 miljoen mark uit. De omzet nam met 10 procent toe tot bijna 118 miljard mark. Tegenover de buitengewone lasten wist Siemens 1,6 miljard mark op te halen aan buitengewone baten, onder meer door de verkoop van activiteiten in de wapenindustrie en in de tandheelkunde.