Schade 200 miljoen door wateroverlast in Flevoland

De Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw Organisatie (FLTO) schat dat boeren in Flevoland voor 200 miljoen gulden schade hebben geleden door de wateroverlast. Dat komt neer op gemiddeld een ton per akkerbouwbedrijf. Boeren in de Noordoostpolder zijn het hardst getroffen. Voor dit gedeelte van de provincie is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van toepassing verklaard. De FLTO pleit ervoor dat de regeling ook voor boeren elders in Flevoland zal gelden. Zij hebben ook te lijden gehad onder de hevige regenbuien, maar voor hen geldt alleen de Oogstschaderegeling, waarbij maar 70 procent van de schade wordt vergoed. (ANP)