REGIO UTRECHT

Tot 2015 worden aan de westkant van Utrecht 30.000 woningen gebouwd in de nieuwe stadswijk Leidsche Rijn. De eerste huizen zijn half oktober opgeleverd. De ontsluiting van de nieuwe wijk, ter grootte van de stad Leeuwarden, vergt miljardeninvesteringen. In het centrum van Utrecht wil de gemeente samen met de NS, winkelcentrum Hoog Catharijne en de Jaarbeurs het gebied rond het station voor ruim drie miljard gulden opnieuw inrichten. Het station wordt een openbaarvervoer-terminal, waar in 2015 jaarlijks 100 miljoen passagiers worden verwacht (nu 57 miljoen).

Openbaar vervoer

Voor de ontsluiting van Leidsche Rijn kan een hoogwaardige openbaarvervoerlijn naar het centrum van Utrecht worden aangelegd ter waarde van 180 miljoen gulden. De HOV-lijn naar de Uithof de omstreden busbaan door de binnenstad, stond al in het vorige MIT, maar het bedrag is nu verhoogd van 118 miljoen naar 122 miljoen gulden.

De spoorverdubbeling tussen Amsterdam en Utrecht schuift twee jaar op naar 2006. Dat geldt ook voor het traject Woerden-Harmelen. In totaal is met de verdubbeling 1,6 miljard gulden gemoeid. De gemeente Houten krijgt in 2000 bij haar nieuwbouwlocatie een extra station, Houten-Castellum.

Spoorverdubbeling

De aanleg van de hogesnelheidslijn-oost zal naar verwachting pas tussen 2007 en 2010 worden gerealiseerd. Tot 2010 is 990 miljoen gulden gereserveerd voor de spoorverdubbeling op het traject Vleuten-Utrecht-Geldermalsen. De NS heeft een voorkeursvariant die 1,7 miljard gulden kost. De vrees bestaat dat een soberder opzet ten koste gaat van de inpassing van het spoor in Leidsche Rijn.

De spoorverdubbeling biedt mogelijkheden voor Randstadspoor een sneltramverbinding via de treinrails, waarmee de mobiliteit in de regio kan worden opgevangen. Hiervoor is 100 miljoen gulden gereserveerd. Voor de HOV-terminal bij het Utrechtse station staat voor de periode 2004-2008 een bedrag van 336 miljoen gulden genoteerd, hoewel 750 miljoen gulden nodig is.

A2/A12

De verbreding van de A2 (Amsterdam-Utrecht) staat voor 1,3 miljard gulden gepland in 2005-2010. Dat moet gepaard gaan met inpassing in Leidsche Rijn. De verbreding van de A12 tussen Oudenrijn en Woerden is uitgesteld voor nader bestuurlijk overleg.

De gemeente voorziet nu grote problemen voor Leidsche Rijn dat twee aansluitingen op de A12 zou moeten krijgen. De nieuwe woonwijk ligt weliswaar op fietsafstand van het centrum van Utrecht, maar de verwachting is dat de uitbreiding veel autoverkeer zal genereren. Bovendien is het geld voor een fietsnet uitgesteld, inclusief een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Amersfoort

In Midden-Nederland worden ook honderden miljoenen geinvesteerd rondom Amersfoort. Het inwonertal is de afgelopen jaren gestegen van 80.000 tot 120.000 en de groei gaat nog door. In de nieuwe wijk Vathorst worden 10.000 nieuwe woningen gebouwd. Voor de ontsluiting daarvan wil de gemeente voor 2010 een nieuwe lijn voor een 'hoogwaardig openbaar vervoer' (HOV) aanleggen. De gemeente moet daarbij concurreren met zestien andere projecten, waarvoor bij elkaar een miljard gulden beschikbaar is.

    • Bert Determeijer