President Cardoso wint in parlement; Bezuiniging goedgekeurd

Het Braziliaanse Congres heeft gisteren ingestemd met belangrijke bezuinigingsvoorstellen. De goedkeuring is een belangrijke overwinning voor president Cardoso in zijn poging het land voor een crisis te behoeden en geld van het Internationaal Monetair Fonds te krijgen.

Het Congres gaf gisteren met ruime meerderheden zijn goedkeuring aan een beperking van pensioenrechten van ambtenaren en het vaststelling van de minimumpensioenleeftijd op 53 jaar voor mannen en 48 jaar voor vrouwen. In het eerste geval gaat het om een maximum van 1008 dollar per maand die ambtenaren aan pensioen uit het sociaal zekerheidssysteem kunnen ontvangen. Dergelijke maatregelen waren voorheen in het Braziliaanse parlement altijd onbespreekbaar. De regering liet een voorstel vallen om speciale pensioenen te beperken voor mensen die onder gevaarlijke omstandigheden werken. De door het Congres aanvaarde maatregelen leveren een bezuiniging op van 2,5 miljard dollar.

De maatregelen leveren nog lang niet genoeg op om het Braziliaanse overheidstekort van 65 miljard dollar (7 procent van het bruto binnenlands product) terug te dringen. Maar volgens analisten maakt de stemming duidelijk dat het Congres serieus wil meewerken aan het door president Cardoso voorgestelde pakket van bezuinigingen en belastingverhogingen. “Indien de voorstellen worden goedgekeurd, haalt de regering een belangrijke overwinning', aldus Bernard Appy van consultingbureau LCA.

Vorige week presenteerde de Braziliaanse regering een pakket van bezuinigingen en belastingverhogingen dat in 1999 24 miljard dollar moet opleveren en ongeveer 80 miljard dollar tot het jaar 2002.

President Cardoso onderstreepte eergisteren het belang van goedkeuring door het Congres. “De hele wereld kijkt naar ons, kijkt of we in staat zijn de crisis op te lossen', aldus de president.

Met name in de Verenigde Staten bestaat de vrees dat een eventuele crisis in Brazilie, die overslaat naar de rest van Latijns-Amerika, aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor de Amerikaanse economie. Onder coordinatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werken belangrijke industrielanden aan een hulppakket voor Brazilie van minimaal 30 miljard dollar. (AP)