PERSONALIA

T. Veenkamp, algemeen directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), stapt per 15 november over naar het ministerie van Justitie. Veenkamp gaat daar werken bij de Directie algemene justitiele strategie.