OOSTEN

Het verschijnen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) heeft volgens velen in Gelderland en Overijssel pijnlijk duidelijk gemaakt hoe ver het Randstad-denken van het kabinet inmiddels is gevorderd.

Wegen in Gelderland

Het heeft in Gelderland vooral kwaad bloed gezet dat het doortrekken van de rijksweg A73 van Beuningen naar de A15 door uitstel is getroffen (het project wordt eerst in studie genomen). Organisaties van werkgevers spreken van een ramp voor de Gelderse economie. Volgens de regio is het doortrekken noodzakelijk wegens het extra verkeer dat wordt verwacht als straks de Waalsprong klaar is: de massale woningbouw van Nijmegen aan de noordzijde van de Waal. Nu al staat het verkeer op de A73 regelmatig vast.

Teleurgesteld is er ook gereageerd op het voorlopige uitstel van de verbreding van de rijksweg A12 tussen Ede en de Duitse grens. Ook hiernaar wordt eerst studie verricht, terwijl de regio die weg als een van de belangrijkste verbindingen met het Duitse achterland beschouwt. Tenzij zich meevallers voordoen, komen de A73 en A12 voor het jaar 2010 niet aan bod. Nog ongunstiger is het gesteld met het doortrekken van de A15 van Ressen naar Zevenaar. Dit project is uitgesteld tot na 2020.

Gelders spoor

Het meest teleurgesteld toont de regio zich over het uitstel van de aanleg van de noordoostelijke verbinding van de Betuwelijn. Gesteund door de betrokken gemeenten heeft de provincie al laten weten dat deze Noordtak absoluut noodzakelijk is. Gelderland vindt het niet bespreekbaar dat goederen over bestaand spoor dwars door een aantal kernen zouden moeten worden vervoerd.

De HSL Oost, een hogesnelheidsverbinding van Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar het Duitse achterland, zou er volgens het Meerjarenprogramma voor 2010 kunnen komen. Erg blij is de provincie met de studie naar een zogeheten lightrailverbinding van Arnhem naar Nijmegen, inclusief een kabeltram in de Nijmeegse binnenstad.

Wegen in Overijssel

Net zoals Gelderland voelde ook Overijssel zich door het kabinet zwaar veronachtzaamd. Die onvrede is wat verminderd nu premier Kok heeft laten weten dat er met de regio gepraat moet worden over de toekomst van de rijksweg A35. Volgens de provincie moet die weg zo snel mogelijk van Zwolle naar Twente worden doorgetrokken. In het Meerjarenprogramma werd die ingreep, waarmee een bedrag van 350 miljoen gulden is gemoeid, opgeschoven tot na 2010. Het betreft nu nog gewoon een autoweg die onder meer dwars door het centrum van Nijverdal voert.

De toezegging van Kok leidde tot enige opluchting in Overijssel, ook al omdat de regio zelf al 24 miljoen gulden opzij had gezet voor de nieuwe snelweg. Een woordvoerder van de provincie zegt dat Overijssel “blij is met deze voet tussen de deur'.

Ontevreden is Overijssel over de aanleg van de rijksweg A50 van Kampen naar Emmeloord. Die zou vanaf 2001 zijn beslag krijgen. Dat wordt nu 2004. Ook het doortrekken van de rijksweg A18 van Varsseveld naar Enschede, al jarenlang een grote wens van de regio Twente, gebeurt niet voor 2010. Verder is er voorlopig geen geld voor het knooppunt Ommen, waar de doorgaande wegen naar het noorden en Duitsland samenkomen. De provincie wil een rondweg die 70 miljoen gulden zou kosten, maar die verbinding is in het MIT niet opgenomen. Wel komen er studies naar verbetering van de rijkswegen A1 en A28.

Overijssels spoor

De provincie is blij met de aanleg van de Hanzelijn, de spoorverbinding van Groningen via Zwolle naar de Randstad. Die zou eerst in 2007 klaar zijn. Dat is 2010 geworden.

Overijssel is net zo boos als Gelderland over het uitstel van de Noordtak. Daarentegen heeft de provincie tevreden gereageerd op de toewijzing van een lightrail-verbinding in Twente die 75 miljoen gulden kost.

    • André Ritsema