Moorden

In NRC Handelsblad van 27 oktober stond op de voorpagina een kort bericht 'Moorden in Israel'.

De moorden in kwestie blijken volgens het bericht te zijn begaan in respectievelijk Nablus en Hebron. Geen van beide steden liggen echter in Israel. Zowel Hebron als Nablus ligt in Palestijns gebied.

Op pagina 24 van dezelfde krant stond dat 'een kolonist' een Palestijnse boer de schedel verbrijzelde, terwijl 'Palestijnse terroristen' een bewaker in Hebron neerschoten.

Mij dunkt dat er van evenwichtiger berichtgeving sprake zou zijn indien ofwel beide daders als 'terroristen' zouden worden aangeduid of geen van beiden.

    • Drs. N. Kruijs Voorberge