Mitch

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) trekt nog eens zes miljoen gulden extra uit voor noodhulp voor slachtoffers van de orkaan Mitch. Dinsdag zegde de minister al 1,4 miljoen gulden toe. Van de zes miljoen gulden gaat een miljoen naar lokale hulporganisaties in het getroffen gebied.

Vijf miljoen gulden gaat naar de nationale hulpactie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), waaronder Artsen zonder Grenzen Novib en het Rode Kruis, en het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua.

Deze organisaties zijn vanochtend gestart met een nationale inzamelingsactie. Nederlanders wordt gevraagd geld over te maken op giro 800800. Volgens L. Winkler, voorzitter van het SHO, is het de bedoeling dat het ingezamelde geld met name is bedoeld voor noodhulp. Hij denkt daarbij de eerste opvang voor daklozen, medische hulp en waterzuiveringsinstallaties.