Meer spijbelaars

In Amsterdam spijbelen middelbare scholieren steeds vaker, zo blijkt uit de Onderwijsmonitor van de gemeente over het jaar 1997 die vandaag is verschenen. Dagelijks is 8 procent van de leerlingen zonder reden afwezig; in 1996 was dat nog 5 procent. Op speciale middelbare scholen spijbelt zelfs 12,8 procent van de leerlingen.

Het aantal leerlingen dat in Amsterdam een Mavo-, Havo- of VWO-diploma haalt is daarentegen gestegen tussen 1996 en 1997. Alleen in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) haalde vorig jaar 13 procent van de leerlingen, net als in 1996, geen diploma. Net als in de rest van Nederland verliet 34 procent van alle middelbare scholieren de school zonder diploma; in 1996 was dat in Amsterdam nog 37 procent. Sommige kinderen kiezen een andere school; een aantal kan alsnog terecht in het middelbaar beroeps onderwijs.