Meer bedrijfspanden, minder huizen

De komende jaren neemt de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen fors toe, terwijl de huizenbouw afneemt. Dat blijkt uit CBS-cijfers over de bouwvergunningen die in de eerste negen maanden van dit jaar zijn verleend. In de eerste negen maanden nam de waarde van de vergunningen met 5 procent toe. Die stijging is geheel toe te schrijven aan bedrijfsgebouwen, waar de waarde 23 procent toenam. Bij de vergunningen voor woningbouw was er sprake van een daling met 8 procent.