Lerarensalaris

Uit het artikel 'Bonden eisen hoger salaris voor leraren' (NRC Handelsblad, 27 oktober) zou de lezer de verkeerde conclusie kunnen trekken dat leraren bij het voortgezet onderwijs 2 uur minder per week moeten werken.

De totale weektaak van leraren is met 36 uur ongewijzigd gebleven, alleen de verdeling tussen lesgebonden en niet-lesgebonden activiteiten is veranderd: de lesgebonden activiteiten (lesgeven dus) zijn met 2 uur verminderd, de niet lesgebonden met 2 uur vermeerderd. De gedachte hierachter is dat lesgeven als het zwaarste deel van de taak wordt beschouwd.

    • Drs. E.J. Martens