INTERNET

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), dat vorige week is verschenen, staat nog niet op de website van het ministerie. De editie van vorig jaar is wel te raadplegen. www.minvenw.nl

Europese Commissie

De vroegere Labour-leider Neil Kinnock is nu als Europees Commissaris verantwoordelijk voor het transportbeleid. Op zijn website staat onder meer informatie over de Trans-Europese Netwerken.

europa.eu.int/en/comm/dg07/index.htm

Verkeerskunde Nederlands vaktijdschrift over verkeer en vervoer.

www.verkeerskunde.nl

Universiteit Twente

De Universiteit Twente heeft een afdeling die onderzoek doet naar de technologie van verkeer en transport.

www.sms.utwente.nl/

vakgr/civt/v & v/

onderzk_vv.eng

Erasmus Universiteit en TU Delft

De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft hebben een gezamenlijke onderzoeksschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL).

cttrailf.ct.tudelft.nl

Betuwelijn Een site met publieksinformatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de Betuwelijn.

www.betuweroute.nl

HSL Een soortgelijke site over de Hogesnelheidslijn.

www.hslzuid.nl/hsl/default.html

Bureau of Transport Statistics Het statistisch bureau van het Amerikaanse ministerie van Transport, met ook veel internationale cijfers en een uitgebreide hoeveelheid links naar andere sites.

www.bts.gov