Exportverbod op Brits vlees loopt af

De Europese Commissie verwacht dat uiterlijk begin volgend jaar geleidelijk een eind zal komen aan het verbod op export van Brits rundvlees. Dit exportverbod wegens de gekke koeienziekte (BSE) is sinds maart 1996 van kracht. Gisteren heeft de Commissie besloten een voorlopig exportverbod wegens BSE in te stellen voor rundvlees uit Portugal.

Een voorstel van de Commissie voor geleidelijke opheffing van het totale exportverbod van Brits rundvlees behaalde gisteren niet de vereiste meerderheid in het Permanent Veterinair Comite. Duitsland, Frankrijk Italie, Spanje en Oostenrijk stemden tegen. Nederland en Luxemburg onthielden zich van stemming. Volgens de woordvoerder van Europees commissaris Fischler (Landbouw) zal het voorstel later deze maand aan de ministers van Landbouw van de Europese Unie worden voorgelegd. Daar kunnen de vijf landen die gisteren tegenstemden het voorstel van de Commissie niet tegenhouden. De Commissie kan zelf tot opheffing van het exportverbod besluiten als de stemmen bij de ministers staken.

Volgens het voorstel van de Commissie zou export van Brits vers vlees zonder been en van vleesproducten worden toegestaan als het afkomstig is van dieren die na 1 augustus 1996 zijn geboren. Op die datum is een verbod van de verwerking van beendermeel in diervoer in Groot-Brittannie van kracht geworden. Levende runderen zouden uitgevoerd mogen worden als alle gegevens over de levensloop zijn geregistreerd in een paspoort of in een officieel computersysteem. Het dier moet bovendien ouder zijn dan zes maanden en jonger dan dertig maanden. De moeder van het betrokken rund moet bovendien nog tenminste zes maanden na de geboorte van het kalf hebben geleefd en niet met BSE besmet zijn. In Groot-Brittannie zijn dit jaar nog 1435 gevallen van gekke koeienziekte geregistreerd.

De Commissie heeft tot een voorlopig exportverbod van Portugees rundvlees besloten nadat dit jaar in Portugal 67 gevallen van BSE zijn vastgesteld. De Commissie eist van Portugal strikte toepassing van de EU-regelgeving ter voorkoming van BSE.

Daarbij behoort onder anderen een verbod op de verkoop van hersenen. Het exportverbod van levende runderen geldt voorlopig voor achttien maanden. Rundvlees mag voorlopig gedurende negen maanden Portugal niet uit. Portugees rundvlees wordt voornamelijk verkocht naar Spanje. Volgens Portugal gaat het exportverbod tot eind volgend jaar een schade opleveren van meer dan honderd miljoen gulden.

    • Ben van der Velden