Exportgroei verzwakt in '99

De groei van de Nederlandse export zwakt volgend jaar af. Dat voorspelt Fenedex, de Federatie voor Nederlandse export. De toename van de goederenexport bedraagt in 1999 waarschijnlijk 4 a 5 procent, waardoor de waarde uitkomt op ongeveer 420 miljard gulden. De afgelopen jaren bereikte de export nog een groei van rond de 10 procent.

Fenedex verwacht dat dit jaar voor 400 miljard gulden zal worden geexporteerd. Dat is een nieuw record. Vorig jaar werd in totaal voor 377 miljard geexporteerd. Daarvan ging omstreeks driekwart naar andere lidstaten van de Europese Unie.

Fenedex-voorzitter A. van Riemsdijk toonde zich vanochtend in een toelichting op de prognoses bezorgd over de dalende exportgroei. Dit hangt volgens hem samen met de crises in Azie en Rusland. Deze regio's zijn minder belangrijk voor de Nederlandse export dan de EU, maar de problemen hebben wel 'secundiare effecten' omdat Europese handelspartners investeringen uitstellen. Bovendien dwingen de concurrerende Aziatische landen, die lokale afzetproblemen proberen te compenseren door meer accent op de export te leggen, Nederlandse exporteurs tot prijsdalingen.

Fenedex is op de lange termijn niettemin optimistisch gestemd. De organisatie rekent de komende vijf jaar op een “stimulerende invloed' van de euro, geleidelijk herstel in Azie en ze gaat ervan uit dat de economie in Latijns Amerika wel een stootje kan hebben. Bovendien voorspelt Van Riemsdijk dat de groen-rode coalitie in Duitsland, verreweg de belangrijkste exportpartner, de werkloosheid de baas wordt.

Fenedex heeft ook een slecht-weerscenario voor de komende vijf jaar opgesteld, dat het overigens minder waarschijnlijk acht. Dat voorziet in aanhoudende crisis in Azie, die overslaat naar Latijns Amerika, en een dalende conjunctuur in de Verenigde Staten. In Europa zal de groei stagneren en de integratie vertragen. Monetaire stabiliteit blijft uit, recessie en zelfs deflatie zijn aan de orde.

Fenedex bepleitte vanmorgen loonmatiging en lastenverlichting voor het exporterend bedrijfsleven in de EU.

Ook de vennootschapsbelasting moet worden geharmoniseerd. Van Riemsdijk: “De race om de groeiende arbeidsparticipatie is een hordenloop. Laat de overheid en de sociale partners er goed voor oppassen dat de export niet over een te hoge horde struikelt.'

De Nederlandse goederenexport bedraagt 54 procent van het bruto nationaal product. Dertig procent van de geexporteerde goederen bestond vorig jaar uit machines. Landbouwproducten namen 17 procent voor hun rekening en chemische producten waren goed voor 16 procent van de export.