Euroland moet 'met een stem spreken'

De Europese Commissie vindt dat euroland bij internationaal financieel overleg vertegenwoordigd moet worden door de fungerend voorzitter van de ministers van Financien van de landen die aan de euro deelnemen, president Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) en Europees commissaris De Silguy (Monetaire Zaken).

Volgens voorzitter Santer van de Europese Commissie moet euroland “met een stem uit meer monden spreken'.

De Commissie beveelt aan om over de Europese deelname aan internationaal overleg te gaan onderhandelen met andere betrokken landen. De Verenigde Staten hebben al laten weten niet veel te zien in uitbreiding van het aantal Europeanen bij het financiele overleg van de Groep van zeven geindustrialiseerde G7.

Het voorstel van de Commissie sluit aan bij de oplossing voor de internationale vertegenwoordiging van euroland die de Franse minister van Financien, Strauss-Kahn, in september aandroeg. Strauss-Kahn wilde de niet tot euroland behorende leden van de G7 (Verenigde Staten, Canada, Japan en Groot-Brittannie) tegemoet komen door het aantal Europese centrale bankiers dat aan het overleg deelneemt te beperken. De centrale bankiers van de landen die zowel aan de euro deelnemen als aan de G7 (Duitsland Frankrijk en Italie) zouden niet meer naar de besprekingen van de geindustrialiseerde landen moeten gaan. Dit leidde echter tot protest van betrokken bankiers. De Europese Commissie rept niet meer over deze centrale bankiers. Het voorstel van Strauss-Kahn, dat de steun heeft van onder anderen minister Zalm, voorzag niet in de deelname van een lid van de Europese Commissie aan het internationale overleg.

Omdat voorzitterschap van de ministers van Financien van euroland rouleert komen volgens het voorstel van de Commissie ook de kleine landen aan de beurt om namens euroland in de G7 en bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF) op te treden. De ministers van Financien van de elf landen die met ingang van 1 januari de euro invoeren (die gezamenlijk vergaderen onder de naam euro-11) willen uiterlijk begin december een besluit nemen over de internationale vertegenwoordiging van euro-11.

Behalve van de Commissie krijgen zij daarvoor ook een voorstel van de Oostenrijkse minister van Financien, Edlinger, die op het ogenblik zowel voorzitter is van euro-11 als van Ecofin, de vergadering van ministers van Financien van alle lidstaten van de Europese Unie. Het is niet uitgesloten dat de knoop pas wordt doorgehakt tijdens de top van de regeringsleiders van de EU in december in Wenen.

De Franse minister van Financien Strauss-Kahn, had in september aanvankelijk voorgesteld om euroland in de G7 alleen door Frankrijk, Duitsland en Italie te laten vertegenwoordigen. Hij zag daar echter vanaf na protest van kleinere landen. Anders dan de toenmalige regering-Kohl heeft de nieuwe Duitse regering van bondskanselier Schroder geen principiele bezwaren tegen een aparte vertegenwoordiging van euroland bij de G7.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat euro-11 slechts een informeel gezelschap van ministers van Financien zou zijn. Officiele besluiten kunnen daarom slechts genomen worden door alle ministers van Financien van de EU, de Ecofin. Duitsland vond ook tot voor kort dat euroland internationaal slechts vertegenwoordigd moest worden door de president van de ECB Duisenberg. Als het voorstel van de Commissie wordt uitgevoerd, krijgt de euro-11 een meer formele rol dan was voorzien.

Om euroland bij overleg van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met een stem te laten spreken, is volgens de Europese Commissie behalve de aanwezigheid van de voorzitter van euro-11, de Eurocommissaris en de president van de ECB vooral coordinatie dringend noodzakelijk. Anders dan bij de G7 zijn bij het IMF alle landen die aan de euro deelnemen vertegenwoordigd.

    • Ben van der Velden