'Deeltijdwerk voor opvoeder'

School- en arbeidstijden moeten meer op elkaar worden afgestemd. Op die manier blijft de opvoeding van jonge kinderen meer een gezinstaak en hoeft er minder kinderopvang te worden georganiseerd.

Volgens de vereniging Ouders & Coo zouden opvoeders voorrang moeten krijgen als zij in deeltijd willen werken. “Overwogen kan zelfs worden opvoeders te verplichten tot deeltijdwerk', aldus W. van Katwijk directeur van de christelijke oudervereniging. Hij stelde wel dat de ouders daarvan geen financiele schade mogen ondervinden. Die gedachte houdt in dat ouders met schoolgaande kinderen geen volledige baan meer zouden kunnen hebben. (ANP)