DAG

De wreedste krantenrubriek van Nederland staat elke woensdag in de Volkskrant en heet: 'Kopstukken van het laagland, een eeuw Nederland in honderd portretten'. Het betreft overigens zeer lezenswaardige stukken over Nederlanders die in de ogen van de redactie tot de belangrijkste van de eeuw moeten worden gerekend. Politici, geleerden, schrijvers sportlieden - ze kunnen allemaal in dit hoogland worden opgenomen als ze maar genoeg hebben gepresteerd.

De pijn zit hem in een bijgeplaatst kadertje met het kopje 'Gepasseerd'. Daaronder volgt de naam van iemand, bijvoorbeeld: 'Joop Landre 1909-1997'. Onder het artikel staat hierover de volgende toelichting: “Onder het kopje Gepasseerd staan de namen van tijdgenoten die de tophonderd niet hebben bereikt.'

Dat lijkt me een nogal vervelende mededeling voor de familieleden van de overledene. Je bent trots op je vader of moeder, je knipt alles over ze uit, maar op een dag zie je tot je grote schrik dat ze de hitparade van de eeuwigheid net niet hebben gehaald. Ze zijn voor eens en voor altijd afgedankt, gepasseerd. De redactie van de Volkskrant heeft hen gewogen en te licht bevonden.

En hoe wrang moet het wel niet voor de slachtoffers zelf zijn - voor het geval er toch een hiernamaals blijkt te bestaan?

Ze zitten aan het ontbijt een eitje te pellen met God, een engel komt binnen met de ochtendbladen (Trouw en de Volkskrant) en God vraagt: “Nog nieuws?'

“Gevechten in Kosovo', zegt de engel.

“Nieuws vroeg ik' bromt God. “Vechten doen ze beneden al zolang als ik leef.'

“Landre is vandaag gepasseerd.'

“Goddome', zegt God, “en wie vonden ze wel onsterfelijk?'

“Wim Kan.'

God haalt zijn schouders op. “Het zal wel.'

Het slachtoffer zit erbij zoals hij destijds binnenkwam: lijkbleek. “Kunt u niet wat voor mij doen?' vraagt hij. “Dit is toch een schandalige miskenning van mijn kwaliteiten?'

God schudt het hoofd. “Mijn ingezonden brieven drukken ze daar allang niet meer af', zegt hij met iets van weemoed in zijn stem.

    • Frits Abrahams