Blair pleit voor gezin en huwelijk; Gunstig voor opvoeding

Het huwelijk levert de beste voorwaarden voor de opvoeding van kinderen. Daarom verdient het instituut huwelijk inhoudelijke en financiele steun van de overheid.

Die stelling is de kern van een discussiestuk dat de Britse regering gisteren heeft gepubliceerd. Het green paper met de titel 'Supporting Families' heeft een warm onthaal gekregen van religieuze leiders en is kritisch ontvangen door organisaties die zich inzetten voor gezinnen met een ouder en door homoseksuele pressiegroepen. Zij noemen het stuk “stigmatiserend'. Ook de Conservatieve oppositie heeft de voorstellen veroordeeld. Ze zouden kinderloze gezinnen discrimineren en averechts werken. Verhoogde kinderbijslag zou ouders aanmoedigen de opvoeding van hun kinderen tegen betaling uit te besteden.

In het stuk stelt de regering onder meer voor om huwelijken zonder ondertrouw, zogeheten quickie weddings, te verbieden. In plaats daarvan worden gehuwden in spe verplicht twee weken “na te denken over de aard van hun belofte'. Overeenkomsten die zij voor hun huwelijk aangaan krijgen een wettelijke status. Zij kunnen ook een gesprek op het gemeentehuis verwachten voor het “toetsen van de bereidwilligheid van elke partner', en na hun huwelijk huisbezoek van medische voorlichters. Het stuk stelt voor om geboorteaangiftes een “ceremonieler karakter' te geven en vraagt om een grotere rol voor grootouders. Er komt ook een Nationaal Instituut voor Opvoeding en het Gezin.

Het Britse gezin bevindt zich in weinig florissante toestand. Het aantal scheidingen en het aantal een-oudergezinnen zijn explosief gestegen en behoren tot de hoogste in Europa. Ruim een op de drie kinderen wordt nu 'buiten het huwelijk' geboren.

Veel Britse perscommentatoren zeggen vanochtend dat het zinloos is de klok te willen terugdraaien maar erkennen ook dat het instituut gezin in principe steun verdient.

De aartsbisschop van Westminster, kardinaal Hume, zei te hopen op een “diepgravend maatschappelijk debat' over de “sociale en economische kosten van uiteenvallende gezinnen'.

Minister van Binnenlandse Zaken Straw zelf gescheiden en kind van gescheiden ouders, zei “niet te willen preken' hoe mensen hun kinderen moeten opvoeden. Tijdens de presentatie riep hij de woede over zich af van homoseksuele groepen door te zeggen geen voorstander te zijn van adoptie door homoseksuele stellen. “Kinderen zijn geen trofeeen', aldus Straw.

    • Hans Steketee