Akkoord over waarborgfonds ziekenhuizen; Lagere rente bij nieuwbouw

Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere inrichtingen in de zorgsector mogen een waarborgfonds oprichten. Daardoor kunnen ze tegen lagere rente geld lenen voor bouwplannen. Het fonds garandeert de financiers de betaling van rente en aflossing. Het geld dat de instellingen op de rente besparen mogen ze behouden.

De Tweede Kamer stemde gisteren in met het waarborgfonds voor de zorgsector. Minister Borst (Volksgezondheid) wilde vorig jaar het fonds al met behulp van een Algemene maatregel van bestuur in het leven roepen. De Kamer eiste echter dat ze dit met behulp van een wet regelde.

Deelname aan het waarborgfonds is niet verplicht voor de instellingen. Om te kunnen deelnemen moeten ze financieel gezond zijn en beschikken over voldoende eigen reserves. De deelnemende instellingen vullen het fonds door het betalen van contributie en verplichten zich bovendien bij te springen als een van hen de verplichtingen niet nakomt. Als 'achtervang' staat dan ook nog eens de overheid er garant voor dat de lening wordt afgelost en rente betaald.

Door deze constructie kunnen ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere inrichtingen in de zorgsector bij de financiers een lagere rente bedingen als ze aankloppen voor een lening voor nieuw- of verbouw. Daarnaast wordt verwacht dat institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, weer belangstelling krijgen voor het beleggen in de zorgsector. Deze beleggers trokken zich in 1988 terug toen de overheid de rijksgarantie op leningen schrapte.

Om het waarborgfonds op gang te helpen verstrekt de overheid 120 miljoen gulden als beginkapitaal. De verwachting is dat de besparing op rentekosten over ruim tien jaar jaarlijks 150 tot 200 miljoen gulden bedraagt. Dit geld mogen de instellingen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Kamer voelde niets voor wens van de PvdA om ziekenhuizen, verpleeghuizen en inrichtingen te verplichten over de besteding van dit geld apart verantwoording af te leggen. De minister zegde de Kamer toe dat het fonds de 120 miljoen gulden terug zal storten op het moment dat het over een eigen kapitaal van 500 miljoen gulden beschikt.

De Kamer eiste van Borst dat ze de 120 miljoen gulden pas beschikbaar stelt als ze de rentevergoeding aan de instellingen afdoende heeft geregeld. Op dit moment krijgen deze de daadwerkelijk betaalde rente vergoed. Deze regeling moet worden vervangen, wil het waarborgfonds voor de instellingen interessant zijn, door een aanpak waarbij deze een 'normrente' vergoed krijgen. Volgens Borst duurt het nog enige tijd voor die regeling rond is.