Weer Frans debat over 'stiekem homohuwelijk'

De Franse Assemblee Nationale is de hele nacht verwikkeld geweest in een heftige en bittere strijd over het geregistreerd partnerschap Pacs (Pacte Civil de Solidarite). Een motie van de rechtse oppositie die het ontwerp ongrondwettelijk verklaarde, werd vroeg in de ochtend met 299 tegen 233 stemmen afgewezen.

In de tweede week van oktober slaagde rechts er wel in een dergelijke motie te laten aannemen. De linkse meerderheid schitterde toen door afwezigheid. Volgens de meeste commentaren was een groot aantal socialisten weggebleven omdat men kritiek in de eigen kiesdistricten vreesde op wat de oppositie afdoet als 'een stiekem homohuwelijk'.

Door het onverwachts aannemen van die motie kon het initiatief-wetsontwerp binnen een jaar lang niet meer aan het parlement worden voorgelegd. De regering heeft die bepaling omzeild. Om het opgelopen gezichtsverlies zo snel mogelijk weg te werken heeft premier Jospin een licht gewijzigd ontwerp ingediend en zijn socialistische fractie onder grote druk laten zetten om als een blok nu voor te stemmen.

Na de veldslag met woorden en zelfs een klein handgemeen van vannacht is het de vraag of over het ontwerp volgende dinsdag gestemd kan worden, zoals de regering wil. In ieder geval wordt de hele zaterdag en zondag doorvergaderd over het Pacs, met alle hernieuwde afwezigheidsrisico's. De oppositie laat geen middel ongebruikt om dit project te torpederen. Er zijn ruim duizend amendementen ingediend.

Rechts bestrijdt het Pacs als aanslag op het gezin. Christine Boutin, de eerste oppositie-woordvoerster, sprak vannacht zelfs van “een aanmoediging tot incest'. Tijdens de vorige behandeling nam zij een bijbel ter hand om met uitvoerige citaten haar visie te onderstrepen. Vannacht hield zij op eigen kracht het woord vijf en een half uur vast. In een minutieus voorbereide toespraak gebruikte zij alle argumenten die de rooms-katholieke kerk en verwante organisaties de laatste weken hebben genoemd. Bovendien noemde zij het Pacs een discriminatie van homoseksuelen en van broers en zusters, die volgens haar allemaal halve oplossingen krijgen voor hun juridische problemen.

Volgens het ontwerp kunnen twee personen, ongeacht hun sekse, met uitzondering van reeds gehuwden of ge-Pacsten, een samenlevingscontract laten inschrijven bij het kantongerecht. Broers en zusters kunnen geen Pacs sluiten maar wel profiteren van de meeste voordelen op het gebied van erfrecht, recht op de gemeenschappelijke woning en gezamenlijke belastingaangifte.