VS willen informeel overleg op klimaattop

De Verenigde Staten zullen bij de klimaattop in Buenos Aires in “informele discussies' ontwikkelingslanden trachten te overreden te komen tot “vrijwillige reducties' bij de uitstoot van broeikasgassen. “Dit onderwerp staat niet langer op de agenda', zei woordvoerder Michael Williams van de Amerikaanse delegatie gisteren. Een aantal landen waaronder Brazilie en Argentinie, lijkt bereid reductieverplichtingen op zich te nemen.

De ontwikkelingslanden wezen afgelopen maandag resoluut een oproep van het Argentijnse voorzitterschap af te komen tot vrijwillige reducties. De ontwikkelingslanden zijn in de huidige akkoorden vrijgesteld van verplichtingen, maar de VS willen dat enkele landen die snel industrialiseren, zoals China en India, zich toch aan een reductieverplichting committeren om concurrentievervalsing tegen te gaan.

De Amerikaanse delegatieleider, Madeline Kimble, zei gisteren dat de geindustrialiseerde landen over de middelen en de technologie beschikken om de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden effectief te beperken. “Ongeveer 80 procent van de investeringen in nieuwe centrales en apparatuur voor de energiesector zal de komende 20 jaar in ontwikkelingslanden plaatshebben, aldus Kimble. De toepassing van nieuwe technologie hierbij zorgt volgens haar niet alleen voor een substantiele reductie in de uitstoot van broeikasgassen, maar biedt tevens enorme kansen voor Westerse industrieen om nieuwe technologieen, zoals zonne- en windenergie, toe te passen en verder te ontwikkelen.

Critici menen dat de VS op deze manier willen ontkomen aan maatregelen in eigen land. ( AP)