Rotterdam taboe voor 2000-gevoelige schepen

De haven van Rotterdam blijft open tijdens de eeuwwisseling maar schepen die niet kunnen aantonen dat ze millenniumbestendig zijn, komen er niet in. Overigens moeten de criteria en de maatregelen daarvoor nog vastgesteld worden en dat moet snel op internationaal niveau gebeuren.

Dat heeft de directeur scheepvaart van het Rotterdamse gemeentelijk havenbedrijf (GHR), P. Struijs, gisteren bekendgemaakt op een internationaal millenniumcongres voor de scheepvaart in Londen. Het havenbedrijf verwacht dat zijn eigen verkeersbegeleidend en informatieverwerkend systeem, de zogenoemde kritische systemen, begin 1999 millennium-proof zijn.

Op nationaal niveau wordt al uitgebreid overlegd over maatregelen die hulpdiensten en nautische dienstverleners als slepers en loodsen moeten nemen.

In januari wil het havenbedrijf daar nog een symposium aan wijden. Maar het GHR heeft geen zicht op de maatregelen die niet-Nederlandse partijen zoals buitenlandse rederijen nemen.

“Uit overleg blijkt dat grote rederijen zeer serieus met het millenniumprobleem omgaan. Maar in internationaal verband zijn nog geen maatregelen voorhanden om een betrouwbare selectie te maken over welk schip millenniumbestendig is', aldus Struijs.

Het GHR pleit dan ook voor internationaal overleg tussen onder meer havens, rederijen en overheden. “Rederijen en havens hebben hetzelfde doel: veiligheid. Dus we moeten elkaar wel weten te vinden.'

Volgens het havenbedrijf loopt de kritische periode van veertien uur voor tot veertien uur na de komende eeuw- en millenniumwisseling. Het GHR verwacht in die periode ongeveer 150 zeeschepen en vijfhonderd binnenvaartschepen. Wie de haven niet in mag moet buitengaats wachten.

Op bijvoorbeeld het verkeersbegeleidend systeem van het havenbedrijf zijn 31 radarstations aangesloten. Die kunnen sowieso niet uitvallen, aldus een woordvoerder. (ANP)