PERSONALIA

Prof.dr. R.J. in 't Veld wordt voorzitter van de commissie die voor de woningbouwcorporaties gaat onderzoeken of het mogelijk is met behulp van visitatiecommissies het maatschappelijk rendement van de corporaties te vergroten.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, gaat ervan uit van de verzelfstandigde organisaties mag worden gevraagd dat zij het geld dat ze niet direct nodig hebben voor de eigen bedrijfsactiviteiten, elders in de volkshuisvesting investeren. Visitatiecommissies moeten de corporaties een spiegel voorhouden over hun prestaties en mogelijkheden tot verbetering aangeven.