Niet langer meeloten bij mooie cijfers; Plan minister Hermans

Goede en gemotiveerde studenten hebben vanaf komend studiejaar meer kans om te worden toegelaten tot een studie met een numerus fixus. Dit zei minster Hermans (Onderwijs) gisteren tijdens een overleg met de studentenbonden LSVb en ISO.

Studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van een acht of hoger kunnen zonder loting beginnen aan een studie geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde. De universiteiten mogen zelf dertig procent van de overige studenten selecteren.

Studenten die tijdens de sollicitatieronde afvallen, kunnen daarna alsnog meeloten. Ze mogen tweemaal solliciteren, mits ze dat doen bij dezelfde universiteit. Ook mogen ze maar twee keer meeloten. Hebben ze daarna nog geen studieplaats dan moeten ze een andere studie kiezen.

Hermans neemt hiermee in grote lijnen de voorstellen over van zijn voorganger Ritzen, maar hij verruimt de mogelijkheden voor universiteiten om zelf goede en gemotiveerde studenten te selecteren. Ritzen stelde dat aantal op tien procent. Hermans zal nog voor de onderwijsbegroting een wetsvoorstel aan de Kamer aanbieden. De LSVb is niet gelukkig met de plannen. De bond vindt weliswaar dat gevallen als Meike Vernooy, die met een gemiddelde van 9,6 voor haar eindexamen gymnasium al drie keer werd uitgeloot, moeten worden uitgebannen. “Maar', zegt secretaris Peter van de Wijngaart, “we zijn tegen selectie op basis van cijfers. Daaruit kan je niet opmaken of iemand later bijvoorbeeld een goede arts zal worden.' De LSVb pleit voor zelfselectie: iedereen moet kunnen studeren wat hij wil. Tijdens de studie moet blijken of de juiste keuze is gemaakt.

De minister maakte gisteren eveneens bekend dat de OV-jaarkaart vanaf komend studiejaar onder de prestatiebeurs zal vallen. Wanneer studenten onvoldoende studiepunten halen, moeten ze niet alleen hun beurs terugbetalen, maar ook 120 gulden per maand voor de OV-jaarkaart. Beide bonden zijn woedend over het invoeren van de 'prestatiekaart'.

“Wanneer studenten niet binnen zes jaar afstuderen, kan de schuld inclusief rente oplopen tot 10.000 gulden',aldus de LSVb. Wel blijft de keuze tussen de week- en weekendkaart bestaan.

Waarschijnlijk zullen studenten de kaart kunnen weigeren. Ze krijgen daar dan geen geld voor terug. “Dat kan ook niet', zegt een woordvoerder van het ministerie. “We betalen voor elke student 1440 gulden per jaar voor die kaart. Of ze hem nu nemen of niet.'