N.A. Wilterdink

Dr. N.A. Wilterdink is aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar cultuursociologie. Wilterdink (52) promoveerde in 1984 cum laude op 'Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.' Sinds !992 is hij bijzonder hoogleraar sociale processen op de lange termijn aan de Universiteit Utrecht.