Meer openheid Japan over doodstraf

Japan zal de huidige geheimzinnigheid rond uitvoering van de doodstraf in het land gedeeltelijk opheffen. Voortaan zal achteraf de datum bekend worden gemaakt waarop doodstraffen zijn voltrokken, en het aantal vonnissen dat op die dag is uitgevoerd. Maar de naam van de veroordeelde en de plaats waar het vonnis is voltrokken blijven vooralsnog geheim, uit consideratie voor de betrokkenen.

Minister van Justitie Shozaburo Nakamura heeft dat vandaag aangekondigd. Tot dusver raakt het publiek alleen indirect op de hoogte van de uitvoering van een doodstraf, via de familie die op een gegeven moment bericht krijgt dat het lijk kan worden afgehaald voor de begrafenis. Het ministerie van Justitie zelf noemt alleen in zijn jaarverslagen het aantal doodvonnissen dat in het voorgaande jaar is voltrokken.

Op deze summiere wijze van informatieverstrekking bestaat veel kritiek, net als op het bestaan van de doodstraf zelf. Nakamura zei vandaag dat openheid over de voltrekking van het vonnis “noodzakelijk is om een goede discussie te kunnen voeren over het bestaan van de doodstraf zelf'. Afgelopen juli, toen hij als minister aantrad in de nieuwe regering van premier Obuchi, zei Nakamura op een persconferentie geen redenen te zien waarom terechtstellingen niet publiekelijk kunnen worden aangekondigd.

Volgens het Japanse ministerie van Justitie werden in 1997 vier veroordeelden ter dood gebracht. Afgelopen juni circuleerden in de Japanse media berichten dat drie veroordeelde moordenaars waren opgehangen. Het ministerie wilde daarop geen commentaar geven.

In november 1989 stopte Japan met het uitvoeren van doodstraffen, maar die beleidswijziging werd in maart 1993 ongedaan gemaakt. Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn sinds 1993 in totaal 28 veroordeelden ter dood gebracht, en wachten momemteel nog 54 criminelen in hun dodencel op uitvoering van hun vonnis.