Madrid wil direct overleg met de ETA; Bekendmaking Aznar

De Spaanse regering gaat rechtstreekse gesprekken beginnen met kringen rondom de Baskische afscheidingsbeweging ETA. De Spaanse premier, Jose Maria Aznar, maakte gisteren onverwachts bekend dat zijn regering direct en zonder bemiddelaars met de ETA wil praten.

Doel van de gesprekken is het vredesproces in Baskenland verder te helpen. De nieuwe stap van de Spaanse regering volgt anderhalve maand nadat de ETA aankondigde dat het voor onbepaalde tijd terreuraanslagen stopzet. Volgens een verklaring wil het kabinet de bereidheid binnen de ETA versterken “om de noodzakelijke stappen te zetten om het vredesproces op gang te brengen door middel van een definitieve stopzetting van het geweld'. Tot voor kort was het standpunt van de regering dat er pas gepraat werd met de ETA als deze beweging eerst definitief de wapens neerlegde.

De reden voor het aangaan van rechtstreekse contacten is volgens de regering dat de beweging rond de ETA de uitslagen van de Baskische regioverkiezingen, die vorige week zondag werden gehouden, lijkt te respecteren. De stembusstrijd resulteerde in winst voor zowel de conservatieve partij van Aznar als van Euskal Herritarrok (EH), de partij waarin de aanhangers van de ETA zijn vertegenwoordigd.

In een eerste reactie van politieke vertegenwoordigers van de ETA werd de nadruk gelegd op het onafhankelijkheidsstreven van de Baskisch-nationalistische partijen, dat centraal zou moeten staan in de besprekingen. Van de invloedrijke minister van Binnenlandse Zaken Jaime Mayor Oreja is evenwel reeds bekend dat hij de meer dan vijfhonderd gevangen ETA-terroristen en medewerkers als het belangrijkste onderhandelingspunt beschouwt.

Mogelijke vrijlating of strafverlichting van de laatsten zou daarbij gepaard moeten gaan met een compensatie van de slachtoffers van het ETA-geweld. De regering-Aznar liet dit weekeinde uitlekken dat zij schadevergoedingen wil overnemen die ETA-terroristen aan slachtoffers en hun familie moeten uitbetalen.

Volgens slachtofferorganisaties zou het hierbij gaan om een bedrag van zeker 60 miljard peseta's, ruim 80 miljoen gulden.

Premier Aznar zal persoonlijk de leiding nemen om samen met een selecte groep medewerkers de gesprekken met de ETA te sturen. Wie van de zijde van de ETA aan het overleg moet deelnemen is vooralsnog onduidelijk. Mogelijke kandidaat is de lijsttrekker van de Baskische formatie EH, Arnaldo Otegi. Van de zijde van de politieke partijen in Baskenland is de aankondiging van de regering in Madrid met instemming begroet.