Links blok in Kamer grijpt zijn kans

Zij bestaat dus toch, de zogenoemde 'linkse meerderheid'. Tegen de zin van de VVD, maar met steun van PvdA en D66 heeft de Tweede Kamer gisteren een aantal amendementen van de Socialistische Partij op de nieuwe Arbowet aangenomen.

De term 'linkse meerderheid' kreeg vleugels op de verkiezingsavond van 6 mei, toen het erop leek dat 76 van de 150 leden van de nieuwe Kamer tot een 'linkse' partij zouden behoren. In de definitieve uitslag bleken het er 75 te zijn maar de term 'linkse meerderheid' bleef hangen. 'Links' in deze redenering zijn PvdA, D66, GroenLinks en SP.

De dreiging van een links blok was voor toenmalig VVD-leider Bolkestein aanleiding te pleiten voor een 'dichtgetimmerd' regeerakkoord, om verrassingen bij de stemmingen in de Tweede Kamer zoveel mogelijk te voorkomen.

Doordat niet alle 150 Kamerleden gistermiddag aanwezig waren, kon de 'linkse meerderheid' toch voor het eerst toeslaan bij de stemmingen over de nieuwe Arbowet. Deze wet moet de wetten en regels over arbeidsomstandigheden voor het bedrijfsleven versimpelen. De SP vindt die versimpeling te ver gaan. De amendementen van de SP kregen de steun van GroenLinks en van de coalitiepartijen PvdA en D66. Tot de afwezige Kamerleden behoorde VVD-Kamerlid Bolkestein. Staatssecretaris Hoogervorst (VVD, Sociale Zaken) wond zich na afloop van de stemming niet echt op over de “technische' amendementen. Maar SP-leider Marijnissen glunderde.