Kamer laakt afwezigheid van bedrijven; Bij infrastructurele projecten

De Tweede Kamer is ontevreden over de mate waarin het kabinet het particuliere bedrijfsleven inschakelt bij infrastructurele projecten.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over publiek private samenwerking (PPS). Bij deze vorm van samenwerken nemen de overheid en het particuliere bedrijfsleven gezamenlijk deel in infrastructurele projecten. “Ik voel me bij dit onderwerp echt oud worden', zei het Tweede-Kamerlid F. Giskes (D66). “We hebben het er al meer dan tien jaar over en we zijn bar weinig opgeschoten.' Haar PvdA-collega W. Bos omschreef de resultaten als “nul komma nul'. “Het gaat onacceptabel langzaam.' Ook het CDA-Kamerlid Reitsma verwijt het kabinet dat er nauwelijks iets is bereikt.

D66 vindt dat er rond de publiek private samenwerking een opgeklopte sfeer van grootse verwachtingen hangt. “Al sinds de jaren zeventig wordt er over PPS gesproken, maar tot dusver is er maar weinig van terecht gekomen', constateerde Giskes. D66, GroenLinks de SP en de kleine christelijke partijen zijn kritisch tot zeer kritisch over de PPS. “Het bedrijfsleven heeft nu eenmaal andere belangen dan de overheid', vatte K. Vendrik (GroenLinks) samen. Minister Zalm (Financien) maakte duidelijk dat deze vorm van samenwerking vooral moet worden toegepast wanneer het bedrijfsleven er sterk van profiteert. “De tweede luchthaven is puur een zaak van de luchtvaartsector zelf', aldus Zalm. Bij de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn is het niet gelukt het bedrijfsleven serieus te interesseren een aandeel in de uitvoering en de financiering te nemen. Zo schrapte het kabinet in september de bijdrage van het bedrijfsleven aan de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn uit de begroting. Het gat van 3,5 miljard gulden dat hierdoor ontstaat, wordt gedekt uit aardgasopbrengsten.

Volgens de PvdA'er Bos is “een cultuuromslag' nodig bij de landelijke overheid.

Die probeert te veel zulke projecten zelf tot in detail te regelen en interesseert pas daarna het bedrijfsleven. “Zolang de overheid bij elk infrastructureel project het voortouw neemt en pas daarna met de collectezak rondgaat om het bedrijfsleven om een bijdrage te vragen gebeurt er natuurlijk niets', aldus Bos.