India: vissers vrij

India laat 148 Pakistaanse vissers vrij die gevangen zitten wegens schending van de maritieme grens. Eerder besloot Pakistan al 155 Indiase vissers vrij te laten. Sommigen zitten al jaren onder uiterst slechte omstandigheden vast. De Pakistaanse premier Sharif zei onlangs de Indiase vissers vrij te zullen laten als gebaar van goede wil aan de vooravond van de bilaterale besprekingen over Kashmir. Nu in New Delhi morgen een negendaags overleg over een aantal andere onderwerpen begint, laat ook India de vissers gaan.