Frequenter overleg over Europa

Leden van het kabinet en Nederlandse Europarlementariers zullen in de toekomst vaker overleg voeren over Europese kwesties. Dat hebben voorlieden van de Nederlandse partijen in het Europees Parlement gisteren in het Catshuis afgesproken met premier Kok, de ministers Zalm (Financien) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Benschop (Europese Zaken).

Deelnemers aan het gesprek waren de Europarlementariers d'Ancona (PvdA), Maij-Weggen (CDA), Bertens (D66) en Wiebenga (VVD).Voor het anderhalf uur durende gesprek had premier Kok het initiatief genomen na de openlijke ruzies van Zalm en Europarlementariers van PvdA, VVD, CDA en D66 over hun steun voor een budgettaire reserve naast de begroting voor 1999 van de EU. Het is een novum dat een delegatie van het kabinet beraadslaagde met leden van het Europees Parlement.

De VVD'er Zalm had de Europarlementariers verweten dat zij zijn doelstelling frustreren om de Nederlandse nettobijdrage te beperken door de EU-uitgaven op de nullijn te houden. De Europarlementariers, die zulke verwijten onder meer “achterlijk' hadden genoemd, hadden bezwaar gemaakt tegen Zalms bemoeienis met hun Europese budgetrecht.

De kern van dat meningsverschil is gisteren blijven bestaan in een gesprek dat Kok “nuttig maar zonder conclusies' noemde. Zeker lijkt wel dat de VVD-Europarlementariers bij de behandeling van de Eurobegroting voor 1999 geen steun meer zullen geven aan de budgettaire reserve.