Einde aan onstuimige groei KLM

Aan de onstuimige groei van de KLM in de afgelopen jaren is voorlopig een einde gekomen. Mede daardoor heeft KLM in het tweede kwartaal van het boekjaar 1998/99 (de maanden juli tot en met september) de nettowinst meer dan zien halveren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 361 miljoen gulden tegen 884 miljoen in de overeenkomstige periode van het boekjaar 1997/98. Het bedrijfsresultaat daalde van 506 tot 377 miljoen. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 3,7 miljard.

De forse daling van het nettoresultaat wordt echter vertekend door de verkoop van een pakket aandelen van de Amerikaanse partner Northwest Airlines die in het tweede kwartaal van vorig boekjaar plaatshad. Die transactie leverde KLM toen 421 miljoen op. In de maanden juli tot en met september van 1998/99 stond daar voor 160 miljoen aan buitengewone baten tegenover uit onder meer de verkoop van de Britse reisorganisatie Unijet en Frans Maas.

Over het eerste halfjaar van het lopende boekjaar bedraagt de winst van KLM daardoor 572 miljoen tegen 1,07 miljard in de eerste helft van het vorige boekjaar. Het bedrijfsresultaat daalde van 754 naar 638 miljoen. De staking bij Northwest drukte de brutowinst van KLM met meer dan 50 miljoen.

De problemen bij Northwest en het effect van de crisis in Azie noopten de luchtvaartmaatschappij eind september tot een winstwaarschuwing. KLM verlaagde haar winstprognose voor geheel 1998/99 tot een winst per aandeel van 6,50 tot zeven gulden, tegen 8,10 gulden in 1997/98. Die voorspelling blijft gehandhaafd.

Financieel directeur Rob Abrahamsen zei vanochtend in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het momenteel “allemaal wat minder gaat' in de luchtvaart. Een onstuimige groei van de vervoerscijfers de komende jaren tot het verleden. Abrahamsen schat de groei de komende jaren op niet meer dan 2 a 3 procent.

Ook in de eerste zes maanden van dit boekjaar vertonen de cijfers een stagnatie. Het vervoer van reizigers nam in deze periode toe met 1 procent, de beschikbare capaciteit groeide met 5 procent. De koop van twee Boeing 747-400 toestellen wordt daarom uitgesteld. Ook komt er een selectieve personeelsstop die 40 miljoen moet opleveren.

Niettemin heeft KLM met 2,7 miljard gulden een sterke kaspositie.

KLM is er in geslaagd de vermindering van inkomsten grotendeels te compenseren met het verlagen van de kosten. Van het in 1966 in gang gezette bezuinigingsprogramma Focus 2000 - dat KLM een kostenbesparing van 1,5 miljard moet opleveren - is volgens de directie inmiddels tweederde gerealiseerd. Aanvankelijk wilde KLM via Focus 2000 een miljard bezuinigen op de kosten en een half miljard genereren aan hogere opbrengsten. Abrahamsen bevestigde dat die verhouding niet helemaal is gehaald: “Die verhouding is ongeveer fifty-fifty.'