Curatoren bij Fokker keren deel claim uit; Boedel omvat nu 1,4 mld

Een aantal gewone schuldeisers van Fokker krijgt in ieder geval de helft van hun geld terug. De curatoren van de failliete vliegtuigbouwer willen nog dit jaar 645 miljoen gulden aan deze 'concurrente crediteuren' uitkeren.

Dit blijkt uit het tiende tussentijds verslag van de curatoren. In de kas van de boedel zit intussen 1,4 miljard gulden.

De schuldeisers die een vordering hebben uitstaan op Fokker Aircraft (FAC) de grootste werkmaatschappij van Fokker, ontvangen 35 procent. De concurrente crediteuren van de holding, Fokker NV, krijgen 15 procent terug. Dit betekent dat concurrente schuldeisers die op grond van de hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling van de holding zowel een vordering op FAC als op de holding hebben nu als voorschot de helft van hun geld terugontvangen.

Sommige schuldeisers krijgen vooralsnog geen geld. De curatoren betwisten claims van de Nederlandse staat (die zijn technologiekrediet terug wil), het NIVR, de luchtvaartmaatschappijen Alitalia, American Airlines, Austrian Airlines, TAM en het pensioenfonds van Fokker. De partijen zijn inmiddels naar de Amsterdamse rechtbank gestapt. De curatoren hopen dat de boze claimhouders willen schikken omdat procedures erg lang kunnen duren.

In de boedel is opnieuw geld uitgetrokken voor oud-werknemers van Fokker. De curatoren willen 3 miljoen uitkeren aan zo'n 350 ex-personeelsleden. De boedelbeheerders maken een deel van dit geld over naar het pensioenfonds van Fokker, waardoor ze de rechten van de werknemers veiligstellen. Het andere deel, dat betrekking heeft op niet opgenomen vakantiedagen, gaat rechtstreeks naar de ex-personeeleden. Het is de tweede uitkering aan de voormalige werknemers van Fokker. In mei ontvingen de 5800 ontslagen werknemers 45 miljoen als betaling van onder meer niet opgenomen vakantiedagen in 1995 en 1996.

Op 12 november vergaderen de curatoren met de schuldeisers over de waarde van hun vorderingen.

Het is een zogeheten 'bezemwagenvergadering' voor schuldeisers die op de vorige verificatievergaderingen niet aan hun trekken zijn gekomen.

De curatoren hebben ontdekt dat enkele partijen bezig zijn erkende vorderingen op Fokker Aircraft en de holding op te kopen. De boedelbeheerders adviseren kopers en verkopers tevoren schriftelijk contact met hen op te nemen. Dat valt vast te stellen of er geen tegenvorderingen van Fokker bestaan en is te registreren wie de nieuwe begunstigden van de vorderingen zijn.