Coalitie blijft over asielbeleid verdeeld

De regeringsfracties zijn gisteren weer met elkaar in botsing gekomen over het asielbeleid. De VVD pleitte voor terugzending van Bosnische vluchtelingen met de meest ruime verblijfsvergunning, de A-status. D66 wijst dit niet op voorhand af. De PvdA, daarin gesteund door partijgenoot en staatssecretaris Cohen (Justitie), voelt er daarentegen voorlopig niets voor deze groep Bosniers terug te sturen.

Twee weken geleden liep een debat over de noodsituatie in de opvang van asielzoekers uit op een ruzie tussen de Kamerleden Kamp (VVD) en Middel (PvdA). Op aandringen van D66'er De Graaf kwamen de fractievoorzitters vorige week bij elkaar in het Torentje van premier Kok. Zij spraken toen af niet in ruzieachtige sfeer te debatteren over asielzoekers.

Cohen besloot eerder om Bosniers met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf terug te sturen naar gebieden waar Bosniers in de meerderheid zijn. De bewindsman volgt daarin de lijn van vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Kamp vroeg zich gisteren af waarom Bosniers met een tijdelijke vergunning wel terug kunnen en Bosniers met een A-status niet. Hij wil ook af van de beperking om Bosnische asielzoekers alleen terug te sturen naar de meerderheidsgebieden. “De oorlog in Bosnie is voorbij. Bosniers kunnen terug. Waar zij naartoe gaan, moeten zij zelf uitmaken.' Het CDA steunt de VVD hierin.

D66'er Dittrich voelt ook voor terugzending van Bosniers met een 'permanente' verblijfsvergunning, maar beklemtoonde gisteren dat Justitie per individu moet bekijken of de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Middel (PvdA) voelt daar vooralsnog weinig voor.

Er zijn circa 17.000 Bosniers met een A-status in Nederland. Duitsland stuurt Bosniers met een permanente verblijfsvergunning wel terug.