CNV boos op kabinet

Het plan van het kabinet om de arbeidsbureaus op te heffen is te gek voor woorden. Dit gaat ten koste van een miljoen mensen die nu aan de kant staan, zo stelt de vakcentrale CNV.Opheffing van de arbeidsbureaus leidt tot versnippering van het werkgelegenheidsbeleid. Tal van organisaties zullen zich bezig gaan houden met het bemiddelen van werklozen. Rechtsongelijkheid en onzekerheid onder de werkzoekenden zijn het gevolg zegt D. Terpstra, de aanstaande voorzitter het CNV.

Het kabinetsplan maakt het volgens het CNV ook praktisch onmogelijk de landelijke CAO-afspraken over de bestrijding uit te voeren. “In bedrijfstakken zijn weliswaar afspraken te maken, maar als de uitvoering daarvan alleen op gemeentelijk niveau is te garanderen, is dat een wassen neus', meent Terpstra.

Het CNV is ook bezorgd over de gevolgen van de zoveelste reorganisatie voor de arbeidsvoorziening en van de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid. “Alle rompslomp daaromheen betekent dat de aandacht enkel op de organisaties zal zijn gericht. Dat gaat ten koste van de werkzoekenden.'

Het CNV houdt onverkort vast aan het akkoord in de Stichting van de Arbeid over de uitvoering van de sociale zekerheid. Op 10 november praten de sociale partners met de ministers over de uitvoering van de sociale zekerheid. Terpstra ziet het gesprek met zorg tegemoet: “Wij kunnen niet de zoveelste aanslag op het poldermodel tolereren.' (ANP)