Bonn is somberder over groei; Prognose naar 2 procent

De rood-groene regering in Duitsland (SPD, Groenen) houdt rekening met een aanzienlijke vertraging van de economische groei volgend jaar. Verwacht wordt dat de groei zal terugvallen van 2,7 procent dit jaar naar 2 procent in 1999, nadat eerder op 2,5 procent was gerekend.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt er rekening mee, dat derhalve ook de hoge werkloosheid minder snel zal dalen dan was gehoopt. De werkloosheid, die in januari nog ruim 4,7 miljoen bedroeg zal dit jaar naar schatting uitkomen op 4,38 miljoen. Verwacht wordt dat het aantal werklozen volgend jaar slechts met 150.000 zal teruglopen.

De regering-Schroder is in haar prognoses sceptischer dan de zes onafhankelijke economische instituten, die eind oktober in hun herfstverslag over de Duitse economie een daling van de groei van 2,7 naar 2,3 procent in 1999 voorspellen. Enkele grote Duitse banken, zoals Deutsche Bank, houden evenwel ook rekening met een groei van 2 procent in 1999 voor Duitsland en voor heel Europa.

Oorzaken voor de vermindering van de groei zouden een terugval in de export zijn als gevolg van de crisis in Azie en Rusland en een zwakke ontwikkeling bij het midden- en kleinbedrijf. In hoeverre de verkiezingsoverwinning van rood-groen een rol speelt bij een terughoudende investeringspolitiek van bedrijven is vooralsnog onduidelijk.

De tegenvallende groei is een van de redenen waarom de nieuwe minister van Financien Oskar Lafontaine (SPD) de afgelopen weken herhaaldelijk pleit voor verlaging van de rente. Lafontaine kritiseert het beleid van de Bundesbank, dat uitsluitend is gericht op prijsstabiliteit. Norbert Walter, topeconoom van Deutsche Bank noemde de oproepen van Lafontaine tot rentedaling “niet goed doordacht'. Alleen al de suggestie dat de euro niet zo stabiel wordt als gehoopt, kan leiden tot een vlucht uit Europees staatspapier, waardoor de rente op de kapitaalmarkt en de hypotheekrente juist oplopen, zei Walter. De Bundesbank is nu wel gedwongen haar onafhankelijkheid te demonstreren en zal de rente langere tijd helemaal niet laten dalen, aldus de topeconoom.

    • Michèle de Waard