Bezit corporaties groeit minder

De groei van het woningbezit van de woningcorporaties neemt geleidelijk aan af. Vorig jaar kregen de gezamenlijke corporaties er in totaal 6.200 woningen bij, in 1996 waren dit er nog 16.400. Tot 2001 groeit het woningbezit naar verwachting nog met 1 procent. De komende jaren zal het bezit van de corporaties in vooral de Gooi- en Vechtstreek en in de provincie Flevoland fors groeien: tussen 5 en 11 procent. In Groningen zuid-west Drenthe en in de mijnstreek in Limburg daalt het aantal woningen van de corporaties echter aanzienlijk.