Bedrijven sponsoren voor 1,5 miljard

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vorig jaar anderhalf miljard gulden uitgetrokken voor de steun aan maatschappelijke en goede doelen. Dat was 200 miljoen meer dan in 1995. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maatschappelijke betrokkenheid is voor de meeste bedrijven de belangrijkste reden om belangeloos te geven of te sponsoren. In geval van sponsoring vraagt een onderneming meestal vermelding van haar naam als tegenprestatie.

De zakelijke dienstverlening besteedt het meeste geld aan sponsoring (734 miljoen gulden). Daarna volgen de groothandels met 200 miljoen gulden. Het merendeel van de sponsorgelden komt ten goede aan sport- en recreatieclubs.

De meeste bedrijven sponsoren met geld. Bijna 20 procent geeft materialen. Maatschappelijke betrokkenheid is voor 37 procent een argument voor sponsoring, 35 procent heeft commerciele motieven.

Een vijfde deel van de bedrijven schenkt geld aan vooral gezondheidsinstellingen en maatschappelijke doelen. De horeca geeft het meeste geld (zo'n 40 miljoen), gevolgd door de zakelijke dienstverlening met 32 miljoen. Bedrijven geven vooral uit ideele of ethische motieven en 21 procent omdat het aansluit op commerciele doeleinden. (ANP)