Winst Republikeinen op markt

Op de electronische markt van de Universiteit van Iowa waar in politieke termijncontracten wordt gehandeld, wijzen de koersen op een Republikeinse overwinning in de Congresverkiezingen.

Hoe zullen de financiele markten reageren op de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen voor het Congres die vanavond worden gehouden? Er is op de markten zelf een bijna-consensus dat de alternatieven voor de huidige verhoudingen in het Congres minder goed zijn dan de situatie zoals die nu is. De Republikeinse partij heeft een meerderheid van 55 van de 100 zetels in de Senaat. Bij de verkiezingen staan vandaag 34 Senaatszetels op het spel. Een grotere meerderheid van 60 zetels stelt de Republikeinen in staat om obstructie van de behandeling van wetsontwerpen (het zogenoemde filibusteren) terzijde te schuiven.

Op het overwegend Republikeins georienteerde Wall Street wordt dat gezien als goed nieuws. Maar een te grote meerderheid van 67 zetels stelt de Republikeinen in staat om een mogelijke afzettingsprocedure van de Democratische president Clinton er zonder steun van de Democraten door te drukken. De onzekerheid rond de afzetting van Clinton wordt op de markten geschuwd. Een verlies van de Republikeinse meerderheid in de Senaat wordt overwegend als slecht ervaren. Dat geldt ook voor het verlies van de Republikeinse meerderheid (228 tegen 206 Democraten en een onafhankelijke) in het Huis van Afgevaardigden, waar alle 435 zetels op het spel staan.

Opiniepeilingen zijn een voorname bron van informatie voor de financiele markten, maar de meest toepasselijke peiling komt van een financiele markt zelf. Op de Universiteit van Iowa wordt een electronische politieke termijnmarkt gerund, die de afgelopen jaren een nauwkeurige prognose gaf van de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen.

In 1992 voorspelde de koersvorming van termijncontracten in de presidentskandidaten George Bush en Bill Clinton niet alleen de overwinning voor Clinton, maar deed dat ook nog op 0,1 procent nauwkeurig.

Twee jaar geleden werd accuraat voorspeld dat Clinton van Dole won, maar ook dat hij een Republikeinse meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden tegenover zich zou vinden.

Het principe van de politieke termijnmarkt is simpel. Ditmaal worden drie contracten verhandeld voor het Huis van Afgevaardigden: de Republikeinen winnen zetels, de Republikeinen winnen niet maar houden wel hun meerderheid, en de Republikeinen verliezen. Slechts een van de drie contracten wint, en betaalt dan een dollar uit. Aan de koersvorming van de drie contracten valt te zien hoe de 7.000 deelnemers aan de politieke termijnmarkt de kansen van de drie contracten inschatten. Er zijn ook drie soortgelijke contracten voor de Senaat.

Hoewel de opiniepeilingen aangeven dat de Democraten de laatste dagen iets van hun verliezen goedmaken die het gevolg zijn van de Lewinsky-affaire, zijn beleggers op de politieke termijnmarkt overtuigd van Republikeinse winst in zowel het Huis als de Senaat. Het contract `winst voor Republikeinen' in de Senaat noteerde vanmorgen een koers van 0,938 dollar. Dat is de hoogste koers sinds de 0,942 dollar van eind september, toen de Lewinsky-affaire in alle hevigheid woedde. Het contract `behoud meerderheid' deed vanmorgen 0,165 dollar, tegen veel hogere koersen van 0,45 dollar in de zomer voordat het Starr-rapport de Democraten in het nauw bracht. Het contract `verlies Republikeinen' is zijn hoogste koers van 0,30 dollar, daags nadat de handel in februari werd geopend, nooit meer te boven gekomen en noteerde vanmorgen bijna waardeloos op 0,025 dollar. Hetzelfde gaat op voor het Huis van Afgevaardigden, zij het dat een verlies van de Republikeinse meerderheid met een koers van 0,088 dollar daar iets meer kans wordt toegedicht. De koers van het Republikeinse winstcontract is echter met 0,86 dollar superieur. Als het aan de termijnmarkt ligt, gaat Clinton een moeilijke tijd tegemoet, maar mogen beleggers niet klagen.

    • Maarten Schinkel